İnşaat sektöründe oldukça yararları olan ve bu sektörde birçok açıdan yarar sağlayan makaslı platform kullanımı ne yazık ki yurt dışında olduğu gibi ülkemizde yaygın durumda değildir. Bundaki nedenler sıralandığında aslında hiçte alışılmadık bir tablo çıkmaz. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da ön yargılar belki de ülkemizde bu araçların kullanımında en büyük etmenlerden biridir.

Ülkemizde makaslı platformlar hakkında yeterli bilgi sahibi olunmadığı için ön yargılar kaçınılmaz olmaktadır. Bu ön yargılardan hareketle eski tip sistemler inşaat sektöründe kullanılmaya devam etmekte ve buda farklı açılardan kayıplara sebep olmaktadır.

Çok Daha Avantajlı Kullanım Sağlanır

İnşaat alanındaki gelişmelerden faydalanmak için ön yargılarımızdan kurtulmak birinci kuraldır.

Oldukça yararlı olan makaslı platform teknolojisi incelendiğinde eski tip uygulamalardan çok daha avantajlı olduğu rahatlıkla anlaşılacaktır. Öncelikle bu ürünler size güvenlik açısından en büyük katkıyı sağlamaktadır. Sonrasında zaman ve finansal açıdan değerlendirildiğinde diğer ürünlere göre çok daha hızlı sürede iş gördüğü ve ekonomik anlamda da çok daha uygun olduğu görülmüştür.

Modern tasarımıyla inşaat gibi zor işlerin üstesinden çok daha kolaylıkla gelmenizi sağlayacak özelliktedirler.

Ülkemizde Kullanılan Araçlar

Ülkemizde inşaat sektöründe genelde iskele sistemi kurulur ve bu güvenlik açısından pek de olumlu bir kullanım alanı değildir. Diğer bir kullanım şekli ise sepetli vinç kullanımıdır. Bu kullanım da diğer sisteme nazaran daha modern ve kolay olsa da onunda gerekli güvenliği sağlayıcı önlemleri olmadığı için riskli yanları vardır. Aynı zamanda vinçler özel bir bakım ister ve bu konuya dikkat edilmediğinde çok ciddi riskler oluşturabilir.

Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde vinç kullanımı gerek operatör ihtiyacı olan gerek personel ihtiyacı olan bir kullanımdır ve bu da ciddi anlamda maliyet demektir. Makaslı platformlarda ise kullanım kolay olduğu için hem herhangi bir operatöre ihtiyaç duyulmaz hem de daha az insan gücüyle çok daha fazla iş çıkartılır.

Bu platformlar aküyle çalıştığı için mazot kullanımına da ihtiyaç duymadığı için enerji tasarrufu açısından da sizlere ekonomik anlamda kolaylıklar sunmaktadır. Böylece işlerinizi çok daha ekonomik yoldan halletme imkanı bulursunuz.